TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 4.9.2015

1a. Rekisterinpitäjä
Iotek Oy
Vanhatie 210,
19410 Kuortti
puh: 0207 431170
email: tuki@iotek.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Esa Heikkinen
Haapaniemenkatu 12,
70100 Kuopio
puh: 0400 270 800
email: esa.heikkinen@innohouse.fi

3. Rekisterin nimi
InnoCV työnhakijat ja työnantajat

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Mahdollistaa työntekijöille työpaikan löytäminen ja työnantajille työntekijän löytäminen. Myös vuokratyön välitys.

5. Rekisterin tietosisältö
Työnhakijoilla: pakolliset: nimi, syntymäaika, yhteystiedot vapaaehtoiset: valokuva, työtodistukset, CV, työhakemukset, kuvaus itsestään ja hakemastaan työstä
Työnantajilla: oma ja yrityksen nimi sekä yhteystiedot
Työnhakijalla on mahdollisuus vaikuttaa tietosisältöön joka työnantajalle annetaan

6. Säännönmukaiset tietolähteet
käyttäjien itse tallentamat tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Työnhakijoiden tietoja annetaan työnantajalle mikäli työnhakija on antanut siihen suostumuksensa.
Tästä poiketen kuitenkin, työnhakijan seuraavat tiedot ovat kaikkien nähtävissä:
Etunimi, Maakunta, vapaa kuvaus itsestään, koulutusaste, ammattinimike, toimiala, työnhaun status, työlisyystilanne, haettavat toimialat, kuvaus haettavasta työstä.

Työnantajien tiedot ovat vapaasti työntekijöiden katsottavissa.
Tietosisältöjen hyödyntämiseen ja käsittelemiseen on oikeus palvelun omistajalla Sublog Oy:llä ja palvelun ylläpitäjällä Iotek Oy:llä

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A: Manuaalinen aineisto
Ei ole
B: ATK:lla käsiteltävät tiedot
palvelimet sijaitsevat Suomessa, teleoperaattorin tiloissa. Tilat täyttävät korkeimmat tietoturvavaatimukset. Salasanojen vaatimukset ovat sellaiset että niitä on mahdoton arvata edes ohjelmallisesti. Ohjelmistojen tietoturvatasoa pidetään dokumentoitujen tietoturvavaatimusten mukaisena. (mm. IT2010 YSE)

10. Tarkastusoikeus
Erikseen sopien

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Viranomaisilla, käyttäjällä tai hänen lähiomaisellaan, yrityskäyttäjillä myös yrityksen ylimmällä johdolla

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Ei muilla osapuolilla ellei käyttäjä sitä erikseen hyväksy